O studiach - GIS - Systemy Informacji Geograficznej

Przejdź do treści

Menu główne:

O studiach

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Wydział Informatyki

studia podyplomowe
ANALIZA I FUZJA DANYCH PRZESTRZENNYCH


Charakterystyka studiów podyplomowych:
W obecnym świecie dostępnych jest bardzo wiele źródeł informacji przestrzennej. Aby je poprawnie i efektywnie wykorzystywać potrzebne jest odpowiednie narzędzie – umiejętności  i oprogramowanie analizy i fuzji danych. Zidentyfikowanie wzajemnych relacji, zachodzących w przestrzeni geograficznej, nie jest możliwe bez wizualizacji (mapy), a zatem bez powiązania informacji o obiektach i procesach z miejscem ich występowania.
Trudno obecnie znaleźć dziedzinę działalności ludzkiej, w której by nie przetwarzano danych i informacji przestrzennej. Dotyczy to szczególnie problemów związanych z zarządzaniem administracją, bezpieczeństwem, ratownictwem, zasobami, produkcją, dystrybucją produktów czy usług.
Podstawowym celem studiów jest przygotowanie projektantów i użytkowników systemów informatycznych dedykowanych przetwarzaniu danych przestrzennych.
Studia podyplomowe Analiza i Fuzja Danych Przestrzennych prowadzone są w zakresie tematycznym nowego, unikalnego kierunku studiów Inżynieria Cyfryzacji.
Program kształcenia obejmuje następujące przedmioty:
-  Wielowymiarowa analiza statystyczna – 18 godz.
-  Pozyskiwanie danych przestrzennych – 15godz.
-  Baza danych przestrzennych – 15 godz.
-  Podstawy systemów informacji przestrzennej – 33 godz.
-  Wizualizacja i symulacja trójwymiarowa – 12 godz.
-  Fuzja danych przestrzennych – 30 godz.
-  Analiza i eksploracja danych przestrzennych – 21 godz.
-  Projektowanie i użytkowanie systemów informacji przestrzennej – 24 godz.


Czas trwania:           
Studia prowadzone są systemem zaocznym 2 dni w tygodniu (sobota i niedziela). Zajęcia trwają 2 semestry od października 2016 roku do czerwca 2017 roku i obejmują 69 godzin wykładów i 99 godzin zajęć laboratoryjnych.
W semestrze pierwszym 93 godz., w semestrze drugim 75 godz. Łącznie 168 godzin.

Rekrutacja:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna.

Zasady i tryb naboru:
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja za pośrednictwem Internetowego Systemu Rekrutacyjnego:
oraz złożenie następujących dokumentów:
  • Kwestionariusz osobowy wygenerowany z Internetowego Systemu Rekrutacyjnego.
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • Kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość uczestnika,
  • Jedno aktualne zdjęcie.

Minimalna liczba słuchaczy na studiach podyplomowych wynosi 12 osób.

Rekrutacja trwa do dnia 14.10.2016 r.

Całkowity koszt studiów wynosi 4 600 zł płatne w 2 ratach.
I rata – 2 300 zł  płatna do 20.10.2016 r.    
II rata - 2 300 zł płatna do 25.01.2017 r. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego