GIS - Systemy Informacji Geograficznej

Przejdź do treści

Menu główne:

Rozpoczynamy rekrutację na kolejną edycję studiów podyplomowych „Analiza i Fuzja Danych Przestrzennych”.
Termin przyjmowania dokumentów upływa 14 października 2016 roku.


Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja za pośrednictwem kliknij-> Internetowego Systemu Rekrutacyjnego
oraz złożenie następujących dokumentów:

 kwestionariusz osobowy wygenerowany z Internetowego Systemu Rekrutacyjnego.
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość uczestnika,
  • jedno aktualne zdjęcie.


Minimalna liczba słuchaczy na studiach podyplomowych wynosi 12 osób.


Komplet dokumentów należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:


Adres do korespondencji:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Wydział Informatyki

mgr inż. Renata Zielińska
ul. Żołnierska 49
71-210 Szczecin

z dopiskiem
Studia podyplomowe Analiza i Fuzja Danych Przestrzennych

Sekretariat:

mgr inż. Renata Zielińska
ul. Żołnierska 52

budynek WI 2 pokój 310

( 91 449 56 63

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego